diumenge, 15 de desembre de 2013

A continuació us proposo visualitzar el vídeo d'una conferència de Jordi Adell: Competencia digital de los profesores. La competència digital del mestre és un procés que tarda entre 3 i 5 anys i que passa per diferents fases. Així, vosaltres també podreu reflexionar sobre quina fase de competència digital us trobeu.


Després de reflexionar sobre la meva trajectoria referent a les TIC, penso que estic entre dues fases. Les fases 3 i 4. 

La fase tres és la d'adaptació: penso que sóc capaç d'integrar les TIC a les pràctiques tradicionals augmentant la productivitat i el ritme de feina. Per exemple, utilitzo un processador de text per escriure.  

I, la fase quatre és la d'apropiació: aquesta fase és quan comencem a experimentar noves maneres de treballar. Així, poc a poc, ja he començat a endinsar-me en aquesta fase coneixent diversos materials i recursos. Llavors, penso que seré capaç d'utilitzar les TIC com estratègia didàctica d'aprenentatge a l'aula.

dijous, 5 de desembre de 2013

És necessària la incoporació de les TIC a l'àmbit educatiu?

A continuació he fet un WORDLE amb unes quantes paraules clau que crec que defensen i argumenten aquesta necessitat a les escoles:


El WORDLE és una aplicació molt senzilla que trobem a internet  i que ens permet fer aquest tipus de mapes conceptuals. Així, de manera molt clara i visual podem presentar un seguit de paraules o ítems relacionats amb un tema, una proposta, una pregunta amb moltes respostes, etc. Aquesta aplicació és una eina més que tenim a l'abast per treballar mitjançant les TIC.

Aquí us deixo l'enllaç: http://www.wordle.net/create

dimarts, 26 de novembre de 2013

Idees principals de l'article i petit comentari,


SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN. Manuel Area Moreira.

Des de fa uns anys enrere estem envoltats de noves tecnologies. Fins i tot, els més petits neixen i creixen envoltats d’elles. Així és que les nostres vides s’estan veient modificades i, en gran part, és per la introducció de les noves tecnologies a la nostra societat. 

Tots aquests canvis juntament amb diversos factors ens porten a la “tercera revolució industrial”. Aquesta etapa es caracteritza principalment per la modificacions que s’estan produint a la societat, estructures econòmiques, patrons de vida i cultura, etc. Aquesta nova etapa també s’ha vist molt influenciada per el temps en què vivim i la nova societat de la informació que hem desplegat entre tots.

Per això, surt a debat constant la necessitat que tenim la societat d’adaptar-nos a la realitat existent. Tots els ciutadans hauríem de saber manejar les noves tecnologies de manera moderada i fer un bon ús d’elles. L’autor d’aquest article ens argumenta la importància d’aprendre a utilitzar-les per preparar-nos per al futur. Així és que, des de les escoles, s’han de dur a terme metodologies d’ensenyament-aprenentatge que incloguin les TIC i, per a persones adultes, hem de disposar de formacions que permetin mostrar l’ús de les noves tecnologies.

Però, i de manera inevitable, ens sorgeixen diferents perspectives i opinions sobre els efectes socials i culturals de les tecnologies de la informació i comunicació. Per una banda, tenim la cara amable de les noves tecnologies que ens permet obrir nous camins cap al coneixement, ens permet comunicar-nos amb altres persones, aprendre i formar-nos, i ens obra fronteres cap a la nova societat de la informació. L’altre cara, les ombres, ens diu que l’excés d’informació ens pot fer perdre l’identitat cultural, l’ús de les noves tecnologies pot danyar l’entorn, etc.

Encara que alguns dels efectes de les tecnologies de la informació i comunicació siguin negatius, l’educació de les noves tecnologies i la introducció d’aquestes als centres educatius s’ha de fer de forma progressiva i constant per què hem de seguir el curs de la nova societat de la informació.

Per respondre a les necessitats de les TIC haurem de fer una gran inversió en quant a recursos materials, infraestructures i formació del professorat. De manera metafòrica, l’autor compara el desconeixement de les noves tecnologies amb el no saber llegir i escriure. Llavors l’article ens parla d’alfabetització tecnològica i de la necessitat de tenir als ciutadans formats en aquest camp.


En aquest sentit, els docents tenim un paper fonamental en l’ensenyament i aprenentatge d’aquest camp de l’educació. L’objectiu és formar als ciutadans de totes edats. Aprendre a fer un bon ús de les TIC i a utilitzar-les per extreure informació i coneixements però també hem de saber que l’excés d’informació ens pot portar a un desconeixement de la mateixa. Llavors hem d’aprendre a destriar. El paper del docent es veurà modificat convertint-se en una guia per a l’aprenent, deixant que sigui ell mateix el que vagi formant el seu propi aprenentatge.Com a opinió personal, diré que em sembla que tots aquests autors que parlen de noves tecnologies, societat de la informació, etc. d’una manera o altre ens estan advertint de la necessitat de la introducció de les noves tecnologies a la societat. Però encara són moltes les persones (adults, docents, ciutadans,...) que no li donen la mateixa importància.

Per això cal treballar per a fomentar la conscienciació mitjançant projectes a les escoles, formacions gratuïtes al professorat per què coneguin l’essència de les TIC i aprenguin a usar-les i a treure profit d’elles. Només si els docents es senten còmodes en aquest àmbit podran fer un bon ús de les TIC i aplicar-les a les seves metodologies i a les aules. 

Així com diu l’article, penso que és molt important que existeixi una educació de TIC a les escoles però també és necessària una alfabetització digital per adults. Poc a poc hem d’anar introduint les noves tecnologies a les nostres vides i ens hem de familiaritzar amb aquesta nova eina que, certament, comença a ser imprescindible per viure a la societat de la informació i tecnologies digitals.

divendres, 15 de novembre de 2013

Recursos per a l'Educació Especial i les TIC,

US CONVIDO a fer una visita al blog de Yolanda Roset, mestra d'Educació Especial a l'Escola Lluçanès. Prats de Lluçanès.

L'enllàç del seu blog:http://blocs.xtec.cat/recursosee/

Aquesta mestra al seu blog ens mostra una sèrie de propostes per treballar amb infants amb necessitats educatives especials. Així com també ens proporciona una selecció materials que treballen les diferents competències en Educació Infantil. Creu amb l'educació mitjançant les noves tecnologies i al seu blog ens fa un tast de la seva feina.

M'ha semblat que fa una proposta de material molt interessant i molt propera a la realitat de les aules. M'ha agradat trobar aquesta finestreta relacionada amb el món educatiu.

Aquí us deixo un video del seu blog sobre educació en valors que m'ha emocionat al veure'l.

dimecres, 13 de novembre de 2013

Per dur a terme una bona integració de les TIC als centres educatius,

5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS DOCENTES. Pere Marquès Graells.

Pere Marquès ens deixa per escrit les 5 claus per dur a terme un bon projecte de TIC a les escoles. Així és com els docents i els infants podran gaudir d’un bon ensenyament i aprenentatge en aquest camp de l’educació.

Penso que són molt evidents els punts clau que ens proposa Marquès però està bé tenir-ho per escrit i ser conscients de les demandes que requereixen les TIC per què hi hagi una bona integració.

Així, anomenaré aquestes idees:

1. Les bases tecnològiques necessàries: els centres han de disposar de les infraestructures adequades. Es necessita d’una dotació important de material. Per exemple: pissarres digitals i ordinadors a les aules, aules d’informàtica al centre, intranet educativa, etc.

2. Coordinació i manteniment dels recursos: des dels centres docents s’han de formar comissions per diferents aspectes relacionats amb la implantació i manteniment de les TIC. Així és, com també hauran de disposar d’una comissió de manteniment per un ús més còmode i fàcil per part dels mestres i dels alumnes.

3. Recursos didàctics: els centres hauran de disposar de recursos didàctics de qualitat. Una comissió es podria encarregar-se de fer un recull i selecció dels millors recursos i anar-los actualitzant depenent les demandes actuals.

4. Recolzament per part de l’equip directiu i un compromís de la comunitat educativa: és important que hi hagi un convenciment per part de tot el claustre de professors. Així és que la iniciativa funcionarà millor si hi ha el recolzament per part de l’equip directiu del centre.

5. Formació adequada del professorat en didàctica digital: es necessita de mestres formats en aquest camp. A més, d’una motivació i actitud positiva envers les TIC. El mestres han d’aprendre a fer un bon ús de les TIC a l’aula.

Com a conclusió, així com Marquès, també penso que quan els mestres coneguin les possibilitats de les TIC en el camp educatiu segur que les empraran amb més freqüència i amb una finalitat més educativa. Penso que només cal que el mestre tingui ganes i curiositat per conèixer aquest món i saber com es desenvolupa.

Comentari sobre les TIC l'aula d'Infantil,

EL PLACER DE USAR LAS TIC EN EL AULA. Estívaliz Asorey y Jesús Gil.


Aquest article ens mostra amb poques paraules la importància de la introducció de les noves tecnologies a l’aula d’Educació Infantil, el perquè i com podem aplicar-les. 

Durant els darrers anys, ens hem vist en la necessitat de fer un canvi en el sistema educatiu per donar resposta a la societat de la informació i per preparar als alumnes per al futur. Cada vegada més, hem de conscienciar de la importància de les TIC i la seva implantació des de les primeres edats.

Els infants neixen i creixen envoltats de noves tecnologies. Així és que l’escola ha d’aprofitar aquest bagatge i introduir-les a l’aula per treballar i desenvolupar els continguts del currículum i dur a terme els objectius proposats. És a dir, hem d’introduir les TIC a l’aula com a mitjà o instrument d’aprenentatge.

Per què tot això funcioni, necessitem docents formats amb el tema i amb voluntarietat de canvi. Encara són molts els centres educatius que no treballen des d’aquesta perspectiva. Sinó que usen els ordinadors com a objecte d’estudi, és a dir, treballen amb editors d’imatge o de text, usen l’ordinador per jugar, etc. 

Les formacions de docents actuals van destinades a promoure que els mestres facin un ús actiu de les noves tecnologies creant materials educatius de qualitat per treballar amb les TIC, etc. Per exemple: podem usar el canó a l’aula per fer recerca d’informació en grup d’algun tema relacionat directament amb els seus interessos. 

A més de la sensibilització per part dels mestres i la seva formació, l’article ens proposa fer canvis a l’aula per introduir les TIC. Llavors, es necessita la dotació de material, un espai amb condicions a l’aula per posar el racó de l’ordinador, etc. Per dur a terme una bona feina es necessita d’una inversió i infraestructura i uns recursos que, actualment, no compleixen tots els centres. 

Per acabar i, des del meu punt de vista, penso que les noves tecnologies en Educació Infantil són un camp molt ampli i encara desconegut per molt docents. Fa falta formació i convenciment per part dels mestres a més dels recursos anomenats amb anterioritat. 

Però també haig de mencionar la importància del canvi en aquest sentit de l’educació per què hem de contextualitzar l’enesenyament-aprenentatge a l’actualitat. Així és com l’escola té un paper fonamental per introduir les TIC a les vides dels infants i donar resposta a n’aquestes necessitats de la societat.

dijous, 31 d’octubre de 2013

Ficha de catalogación y evaluación multimedia

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
(SIMPLIFICADA PARA LOS PROFESORES QUE HAN USADO EL PROGRAMA EN CLASE-DIM-UAB/2001)

La ficha original de esta evaluación multimedia la podemos encontrar en: http://dim.pangea.org/bonmulti.htm


Título del programa
La vaca Connie

Editorial/URL

Temática del programa
Juego de entretenimiento de Educación Infantil

Objetivos y contenidos que se han trabajado con el programa
Desarrollo de las motricidad fina, destreza con el ordenador y favorecer las habilidades lógico-matemáticas

Características de los alumnos que han usado el programa
Alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, primeros contactos con el ordenador

Tipología de programa
Programa de ejercitación de memoria y habilidades lógico-matemáticas

Función para la que se ha utilizado
Ejercitar habilidades, entretener.

Breve descripción de las actividades del programa que se han utilizado:

  • Entorno de uso: se puede jugar en clase, en la sala de ordenadores o en casa
  • Usuarios: depende de la situación, trabajaremos de manera individual o por parejas
  • Forma de agrupamiento: por parejas
  • Breve descripción de la forma de uso: este juego puede utilizarse en clase por parejas, si tenemos un rincón en el aula. También se puede jugar en el aula de ordenadores todo el grupo a la vez. Como este juego está en la red, también existe la posibilidad de jugar en casa.

Características del aula informática
Aula con varios ordenadores dispuestos en forma de U.


ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD.

EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
Eficacia del programa
XFacilidad de uso
XDocumentación
Servicio de teleformación y asistencia
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Entorno audiovisual
XElementos multimedia

X


Contenidos

X


Navegación
XInteracción
XASPECTOS PEDAGÓGICOS
Capacidad de motivación

X


Adecuación al usuario
XTutorización

X


Recursos didácticos

X


OBSERVACIONES
Problemas e inconvenientes:

A destacar (observaciones)...


La vaca Connie pienso que es un material muy adecuado para niños de segundo ciclo de Educación Infantil que permite que trabajen ellos mismos sin depender de un adulto. De esta manera, los niños, de individualmente o por parejas, podrán jugar solos, experimentar con el ordenador y desarrollar la destreza con las nuevas tecnologías. Además, mediante el juego irán desarrollando habilidades lógica-matemáticas, la atención y la memoria, entre otras.

VALORACIÓN GLOBAL
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA

X


dijous, 24 d’octubre de 2013

Programes infantils a la xarxa,

"LA VACA CONNIE" 

Així com diu la primera plana del programa infantil, aquesta és la “Web oficial de la sèrie " la vaca Connie ", on hi trobareu jocs i contes per que pares i nens gaudeixin junts” .

La Vaca Connie, és un material multimèdia que tenim a l’abast a la xarxa. Temps enrere ja n’havia sentit a parlar, però mai havia tingut l’oportunitat d’assaborir-lo. Una vegada he jugat una estoneta... faré una petita reflexió tenint en compte les característiques més rellevants dels programes infantils multimèdia. 

Així, començaré per dir que és un material molt atractiu visualment. Molt clar i senzill alhora d’utilitzar-lo. A més, penso que és molt adequat per a infants de segon cicle d’Educació Infantil, amb les instruccions i indicacions donades de paraula. El menú del joc és clar i sempre està posicionat al mateix cantó de la pantalla, amb unes icones grans, per a la capacitat motriu actual dels infants, i a la vegada fàcils de llegir i entendre. 

Quant a les activitats, aquestes són clares, senzilles i entenedores. Totes tenen un mateix nivell de dificultat. A més, contenen pistes per si l’infant no ho pot solucionar sol (el mateix programa fa aparèixer la solució, per exemple). Les activitats que són una mica més complicades es troben a l’apartat “Aprendre amb els pares”. 

A més, penso que també cal remarcar que aquest joc té molt en compte la delicadesa a l’hora de tractar l’error, part molt important durant el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants. (En lloc de dir NO, sona un botzina. Llavors els infants associen l’error amb aquest so). 

He triat aquest material per què penso que reuneix gairebé totes les característiques que un programa infantil ha de tenir. Per això, em sembla apropiat presentar-lo a infants de darrer cicle d’Educació Infantil i deixar que en facin un ús autònom. Així, poc a poc, a més d’ampliar els seus coneixements i aprenentatges a través del joc multimèdia, aniran agafant destresa amb l’ordinador, ratolí, etc. 

Per acabar, penso que és molt important deixar a l’infant que experimenti amb les noves tecnologies per què el fet d’utilitzar-les sol, sense un adult, el fa créixer i sentir-se autònom davant aquesta eina. Llavors, propostes com “La vaca Connie” ens permeten als docents donar aquesta llibertat d’experimentació als infants. 

Aquí teniu l’enllaç per si voleu fer una ullada! O...provar de jugar-hi! 

divendres, 18 d’octubre de 2013

Book trailer,

Les TIC a l'aula, més propostes d'ús per als docents.

Un book trailer mostra als espectadors a través de música, imatges i seqüències gravades els aspectes més rellevants d'un llibre o novel·la amb la finalitat de captar l'atenció dels lectors. 

Així, aquesta, pot ser una bona manera per introduir, també, les TIC a l'aula. Els infants, poden conèixer la proposta de lectura mitjançant aquesta eina. 

A continuació adjunto un book trailer que he trobat a you tube "Fin de semana en el Paraíso 4" de María Inés Falconi. Mitjançant aquest book trailer, donen a conèixer una miqueta del llibre i deixen amb una intriga al lector per què tingui ganes de llegir-lo. Aquesta lectura va destinada a infants a partir d'11 anys, etapa en la que comencen a perfeccionar la lerctura i escriptura.


dijous, 17 d’octubre de 2013

Experiències,

Les TIC al CEIP Can Cantó

Can Cantó és una escola d’Eivissa que treballen amb un projecte educatiu sobre les TIC. L’altre dia a classe, en petit grup, vam visitar la seva pàgina web i vam tenir la oportunitat de veure les feines que duen a terme utilitzant les noves tecnologies a l’aula. 

Hi havia un munt de propostes i feines fetes per els infants de totes les edats. Però amb la feina que més ens vam fixar el nostre grup, va ser una activitat portada a terme amb un programa de dibuix. Els infants, havien de fer un dibuix amb aquest programa a l’ordinador i, després, presentar-lo mitjançant la pissarra digital a la resta de companys. 

Amb aquesta activitat, els infants van treballar el desenvolupament de la destresa amb l’ordinador, la creativitat per fer el dibuix i l’expressió oral mitjançant la presentació i descripció del dibuix a la resta de companys a l’aula. 

L’experiència d’aquesta escola, m’ha fet veure que les noves tecnologies comencen a formar part de l’aprenentatge de l’infant i que si volem, els docents, podem introduir-les per dur a terme qualsevol activitat i assolir els objectius proposats. Només cal d’una mica d’imaginació i ganes i entusiasme per treure-ho endavant! 

Per si teniu curiositat i voleu visitar la pàgina del CEIP Can cantó: http://cancanto.org/indicecat.htm

Què fem amb les TIC? 

Lectura Drets d'autor,

DERECHOS DE AUTOR  Y PROPIEDAD INETELECTUAL EN INTERNET PARA EDUCACIÓN. Miguel ángel Suvires García y Santiago Ruíz Galacho.

Els drets d’autor són un aspecte molt important a tenir en compte a l’hora d’agafar informació de la xarxa per produir noves feines. Per això és tant important agafar la referència i web grafia del recurs d’Internet.


Com a docents, hem de conèixer la llei que regeix els drets d’autor i la propietat intel·lectual. Cada vegada més, les noves tecnologies es van introduint a les aules d’Educació Infantil. Així que els docents hem d’estar formats en aquest àmbit per poder fer un bon ensenyament-aprenentatge d’aquestes eines i les seves possibilitats. 

Com tot aprenentatge, també tenim uns valors als quals hem de tenir cura i els hem de respectar. La nostra feina serà la de conscienciar als alumnes i mostrar-los la part més abstracte d’aquesta matèria: el respecte per l’autor i la seva obra. Llavors, entre tots, haurem d’aprendre a fer un bon ús dels recursos que ens ofereix Internet.

A més, hem de procurar des de les escoles transmetre la importància de compartir els recursos a les xarxes, de manera que tots ens puguem enriquir. Uns dels altres anem aprenent cada dia més coses noves i poc a poc, de cada cosa nova, en neixen més encara que també poden ser compartides a Internet. Així, cada dia la xarxa serà més gran i ens podrà oferir més possibilitats. 

Aquest article m’ha servit per adonar-me de la quantitat de llicències que existeixen actualment i el seu ús i funció de cadascuna. A més de fer-me reflexionar sobre la importància de compartir els documents i poder créixer uns dels altres.

Taller pràctic d'edició d'imatges

Ahir a la classe vam treballar l'edició d'imatges amb el programa GIMP. La proposta era fer un montatge fotogràfic. Aquí teniu el meu...dimarts, 8 d’octubre de 2013

Lectura Educació 2.0,


EDUCACIÓN 2.0. ¿MARCA, MODA O NUEVA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN? Julio Cabero Almenara

Des de fa uns quants anys enrere Internet i el seu món tant abstracte estan evolucionant de manera rapida i constant. Per això, la societat es veu obligada a adaptar-se a una nova dimensió emergent. 

El moviment WEB 2.0. ens prepara per afrontar la realitat existent i ens dóna la oportunitat d’intercanviar informació i aprenentatges mitjançant una sèrie d’eines que venen donades per les noves tecnologies. Així, podríem parlar d’una nova era de canvi. Cada vegada més ens veiem immersos de noves tecnologies, que fan evident l’evolució en el camp de la informació i nous coneixements.

Per això, és necessària la introducció de les noves tecnologies a les escoles, el seu ús i la seva aplicació a la vida diària. Cada vegada més, els infants neixen immersos d’aquesta nova tecnologia i no en podran defugir mai. Així és, que Internet i les seves possibilitats estan canviant la manera de fer i pensar dels més joves: la característica principal, és el fet de pensar en trencar les barreres entre l’espai i el temps.

Després de tots aquests plantejaments i, per introduir totes aquestes eines a l’educació, ha sorgit un nou terme: Educació 2.0. Llavors, podríem parlar d’una nova metodologia d’aprenentatge. Així, els infants a les aules es podem començar a introduir en les noves tecnologies coneixent diferents eines per a la comunicació, compartir i intercanviar informació i anar formant els seus propis aprenentatges.

A més, poc a poc, aniran adoptant estratègies per utilitzar les eines que els ofereix l’Educació 2.0., aniran agafant destresa amb l’ordinador, aprendran nous conceptes relacionats amb les noves tecnologies i, aprendran a utilitzar la informació que més els interessi contrastant amb altres idees, etc. En definitiva, l’Educació 2.0. prepara a l’infant per al futur més immediat.

Per acabar, un punt clau en l’Educació 2.0. serà l’actitud del mestre i l’interès en la formació d’aquest camp. Els mestres ens hem de preparar per navegar dins aquest camp amb formacions específiques i de qualitat. Només si nosaltres creiem en la introducció d’aquestes eines en la nostra docència les escoles i els infants tindran la oportunitat de treballar aquesta nova dimensió de l’educació des de les primeres edats.

Per començar,

Us proposo que visulitzeu aquest petit documental per fer un primer tast.

“Las TIC en Educación Infantil”, és un documental que ens mostra la importància de les noves tecnologies introduïdes a les aules d’Educació Infantil. Gràcies a la introducció de les TIC, s’estan afavorint noves maneres d’aprenentatge. L’objectiu és motivar als infants i iniciar-los en les TIC mitjançant un aprenentatge guiat per un mestre o adult.