diumenge, 15 de desembre de 2013

A continuació us proposo visualitzar el vídeo d'una conferència de Jordi Adell: Competencia digital de los profesores. La competència digital del mestre és un procés que tarda entre 3 i 5 anys i que passa per diferents fases. Així, vosaltres també podreu reflexionar sobre quina fase de competència digital us trobeu.


Després de reflexionar sobre la meva trajectoria referent a les TIC, penso que estic entre dues fases. Les fases 3 i 4. 

La fase tres és la d'adaptació: penso que sóc capaç d'integrar les TIC a les pràctiques tradicionals augmentant la productivitat i el ritme de feina. Per exemple, utilitzo un processador de text per escriure.  

I, la fase quatre és la d'apropiació: aquesta fase és quan comencem a experimentar noves maneres de treballar. Així, poc a poc, ja he començat a endinsar-me en aquesta fase coneixent diversos materials i recursos. Llavors, penso que seré capaç d'utilitzar les TIC com estratègia didàctica d'aprenentatge a l'aula.

dijous, 5 de desembre de 2013

És necessària la incoporació de les TIC a l'àmbit educatiu?

A continuació he fet un WORDLE amb unes quantes paraules clau que crec que defensen i argumenten aquesta necessitat a les escoles:


El WORDLE és una aplicació molt senzilla que trobem a internet  i que ens permet fer aquest tipus de mapes conceptuals. Així, de manera molt clara i visual podem presentar un seguit de paraules o ítems relacionats amb un tema, una proposta, una pregunta amb moltes respostes, etc. Aquesta aplicació és una eina més que tenim a l'abast per treballar mitjançant les TIC.

Aquí us deixo l'enllaç: http://www.wordle.net/create