dijous, 31 d’octubre de 2013

Ficha de catalogación y evaluación multimedia

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
(SIMPLIFICADA PARA LOS PROFESORES QUE HAN USADO EL PROGRAMA EN CLASE-DIM-UAB/2001)

La ficha original de esta evaluación multimedia la podemos encontrar en: http://dim.pangea.org/bonmulti.htm


Título del programa
La vaca Connie

Editorial/URL

Temática del programa
Juego de entretenimiento de Educación Infantil

Objetivos y contenidos que se han trabajado con el programa
Desarrollo de las motricidad fina, destreza con el ordenador y favorecer las habilidades lógico-matemáticas

Características de los alumnos que han usado el programa
Alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, primeros contactos con el ordenador

Tipología de programa
Programa de ejercitación de memoria y habilidades lógico-matemáticas

Función para la que se ha utilizado
Ejercitar habilidades, entretener.

Breve descripción de las actividades del programa que se han utilizado:

  • Entorno de uso: se puede jugar en clase, en la sala de ordenadores o en casa
  • Usuarios: depende de la situación, trabajaremos de manera individual o por parejas
  • Forma de agrupamiento: por parejas
  • Breve descripción de la forma de uso: este juego puede utilizarse en clase por parejas, si tenemos un rincón en el aula. También se puede jugar en el aula de ordenadores todo el grupo a la vez. Como este juego está en la red, también existe la posibilidad de jugar en casa.

Características del aula informática
Aula con varios ordenadores dispuestos en forma de U.


ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD.

EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
Eficacia del programa
XFacilidad de uso
XDocumentación
Servicio de teleformación y asistencia
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
Entorno audiovisual
XElementos multimedia

X


Contenidos

X


Navegación
XInteracción
XASPECTOS PEDAGÓGICOS
Capacidad de motivación

X


Adecuación al usuario
XTutorización

X


Recursos didácticos

X


OBSERVACIONES
Problemas e inconvenientes:

A destacar (observaciones)...


La vaca Connie pienso que es un material muy adecuado para niños de segundo ciclo de Educación Infantil que permite que trabajen ellos mismos sin depender de un adulto. De esta manera, los niños, de individualmente o por parejas, podrán jugar solos, experimentar con el ordenador y desarrollar la destreza con las nuevas tecnologías. Además, mediante el juego irán desarrollando habilidades lógica-matemáticas, la atención y la memoria, entre otras.

VALORACIÓN GLOBAL
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA

X


dijous, 24 d’octubre de 2013

Programes infantils a la xarxa,

"LA VACA CONNIE" 

Així com diu la primera plana del programa infantil, aquesta és la “Web oficial de la sèrie " la vaca Connie ", on hi trobareu jocs i contes per que pares i nens gaudeixin junts” .

La Vaca Connie, és un material multimèdia que tenim a l’abast a la xarxa. Temps enrere ja n’havia sentit a parlar, però mai havia tingut l’oportunitat d’assaborir-lo. Una vegada he jugat una estoneta... faré una petita reflexió tenint en compte les característiques més rellevants dels programes infantils multimèdia. 

Així, començaré per dir que és un material molt atractiu visualment. Molt clar i senzill alhora d’utilitzar-lo. A més, penso que és molt adequat per a infants de segon cicle d’Educació Infantil, amb les instruccions i indicacions donades de paraula. El menú del joc és clar i sempre està posicionat al mateix cantó de la pantalla, amb unes icones grans, per a la capacitat motriu actual dels infants, i a la vegada fàcils de llegir i entendre. 

Quant a les activitats, aquestes són clares, senzilles i entenedores. Totes tenen un mateix nivell de dificultat. A més, contenen pistes per si l’infant no ho pot solucionar sol (el mateix programa fa aparèixer la solució, per exemple). Les activitats que són una mica més complicades es troben a l’apartat “Aprendre amb els pares”. 

A més, penso que també cal remarcar que aquest joc té molt en compte la delicadesa a l’hora de tractar l’error, part molt important durant el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants. (En lloc de dir NO, sona un botzina. Llavors els infants associen l’error amb aquest so). 

He triat aquest material per què penso que reuneix gairebé totes les característiques que un programa infantil ha de tenir. Per això, em sembla apropiat presentar-lo a infants de darrer cicle d’Educació Infantil i deixar que en facin un ús autònom. Així, poc a poc, a més d’ampliar els seus coneixements i aprenentatges a través del joc multimèdia, aniran agafant destresa amb l’ordinador, ratolí, etc. 

Per acabar, penso que és molt important deixar a l’infant que experimenti amb les noves tecnologies per què el fet d’utilitzar-les sol, sense un adult, el fa créixer i sentir-se autònom davant aquesta eina. Llavors, propostes com “La vaca Connie” ens permeten als docents donar aquesta llibertat d’experimentació als infants. 

Aquí teniu l’enllaç per si voleu fer una ullada! O...provar de jugar-hi! 

divendres, 18 d’octubre de 2013

Book trailer,

Les TIC a l'aula, més propostes d'ús per als docents.

Un book trailer mostra als espectadors a través de música, imatges i seqüències gravades els aspectes més rellevants d'un llibre o novel·la amb la finalitat de captar l'atenció dels lectors. 

Així, aquesta, pot ser una bona manera per introduir, també, les TIC a l'aula. Els infants, poden conèixer la proposta de lectura mitjançant aquesta eina. 

A continuació adjunto un book trailer que he trobat a you tube "Fin de semana en el Paraíso 4" de María Inés Falconi. Mitjançant aquest book trailer, donen a conèixer una miqueta del llibre i deixen amb una intriga al lector per què tingui ganes de llegir-lo. Aquesta lectura va destinada a infants a partir d'11 anys, etapa en la que comencen a perfeccionar la lerctura i escriptura.


dijous, 17 d’octubre de 2013

Experiències,

Les TIC al CEIP Can Cantó

Can Cantó és una escola d’Eivissa que treballen amb un projecte educatiu sobre les TIC. L’altre dia a classe, en petit grup, vam visitar la seva pàgina web i vam tenir la oportunitat de veure les feines que duen a terme utilitzant les noves tecnologies a l’aula. 

Hi havia un munt de propostes i feines fetes per els infants de totes les edats. Però amb la feina que més ens vam fixar el nostre grup, va ser una activitat portada a terme amb un programa de dibuix. Els infants, havien de fer un dibuix amb aquest programa a l’ordinador i, després, presentar-lo mitjançant la pissarra digital a la resta de companys. 

Amb aquesta activitat, els infants van treballar el desenvolupament de la destresa amb l’ordinador, la creativitat per fer el dibuix i l’expressió oral mitjançant la presentació i descripció del dibuix a la resta de companys a l’aula. 

L’experiència d’aquesta escola, m’ha fet veure que les noves tecnologies comencen a formar part de l’aprenentatge de l’infant i que si volem, els docents, podem introduir-les per dur a terme qualsevol activitat i assolir els objectius proposats. Només cal d’una mica d’imaginació i ganes i entusiasme per treure-ho endavant! 

Per si teniu curiositat i voleu visitar la pàgina del CEIP Can cantó: http://cancanto.org/indicecat.htm

Què fem amb les TIC? 

Lectura Drets d'autor,

DERECHOS DE AUTOR  Y PROPIEDAD INETELECTUAL EN INTERNET PARA EDUCACIÓN. Miguel ángel Suvires García y Santiago Ruíz Galacho.

Els drets d’autor són un aspecte molt important a tenir en compte a l’hora d’agafar informació de la xarxa per produir noves feines. Per això és tant important agafar la referència i web grafia del recurs d’Internet.


Com a docents, hem de conèixer la llei que regeix els drets d’autor i la propietat intel·lectual. Cada vegada més, les noves tecnologies es van introduint a les aules d’Educació Infantil. Així que els docents hem d’estar formats en aquest àmbit per poder fer un bon ensenyament-aprenentatge d’aquestes eines i les seves possibilitats. 

Com tot aprenentatge, també tenim uns valors als quals hem de tenir cura i els hem de respectar. La nostra feina serà la de conscienciar als alumnes i mostrar-los la part més abstracte d’aquesta matèria: el respecte per l’autor i la seva obra. Llavors, entre tots, haurem d’aprendre a fer un bon ús dels recursos que ens ofereix Internet.

A més, hem de procurar des de les escoles transmetre la importància de compartir els recursos a les xarxes, de manera que tots ens puguem enriquir. Uns dels altres anem aprenent cada dia més coses noves i poc a poc, de cada cosa nova, en neixen més encara que també poden ser compartides a Internet. Així, cada dia la xarxa serà més gran i ens podrà oferir més possibilitats. 

Aquest article m’ha servit per adonar-me de la quantitat de llicències que existeixen actualment i el seu ús i funció de cadascuna. A més de fer-me reflexionar sobre la importància de compartir els documents i poder créixer uns dels altres.

Taller pràctic d'edició d'imatges

Ahir a la classe vam treballar l'edició d'imatges amb el programa GIMP. La proposta era fer un montatge fotogràfic. Aquí teniu el meu...dimarts, 8 d’octubre de 2013

Lectura Educació 2.0,


EDUCACIÓN 2.0. ¿MARCA, MODA O NUEVA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN? Julio Cabero Almenara

Des de fa uns quants anys enrere Internet i el seu món tant abstracte estan evolucionant de manera rapida i constant. Per això, la societat es veu obligada a adaptar-se a una nova dimensió emergent. 

El moviment WEB 2.0. ens prepara per afrontar la realitat existent i ens dóna la oportunitat d’intercanviar informació i aprenentatges mitjançant una sèrie d’eines que venen donades per les noves tecnologies. Així, podríem parlar d’una nova era de canvi. Cada vegada més ens veiem immersos de noves tecnologies, que fan evident l’evolució en el camp de la informació i nous coneixements.

Per això, és necessària la introducció de les noves tecnologies a les escoles, el seu ús i la seva aplicació a la vida diària. Cada vegada més, els infants neixen immersos d’aquesta nova tecnologia i no en podran defugir mai. Així és, que Internet i les seves possibilitats estan canviant la manera de fer i pensar dels més joves: la característica principal, és el fet de pensar en trencar les barreres entre l’espai i el temps.

Després de tots aquests plantejaments i, per introduir totes aquestes eines a l’educació, ha sorgit un nou terme: Educació 2.0. Llavors, podríem parlar d’una nova metodologia d’aprenentatge. Així, els infants a les aules es podem començar a introduir en les noves tecnologies coneixent diferents eines per a la comunicació, compartir i intercanviar informació i anar formant els seus propis aprenentatges.

A més, poc a poc, aniran adoptant estratègies per utilitzar les eines que els ofereix l’Educació 2.0., aniran agafant destresa amb l’ordinador, aprendran nous conceptes relacionats amb les noves tecnologies i, aprendran a utilitzar la informació que més els interessi contrastant amb altres idees, etc. En definitiva, l’Educació 2.0. prepara a l’infant per al futur més immediat.

Per acabar, un punt clau en l’Educació 2.0. serà l’actitud del mestre i l’interès en la formació d’aquest camp. Els mestres ens hem de preparar per navegar dins aquest camp amb formacions específiques i de qualitat. Només si nosaltres creiem en la introducció d’aquestes eines en la nostra docència les escoles i els infants tindran la oportunitat de treballar aquesta nova dimensió de l’educació des de les primeres edats.

Per començar,

Us proposo que visulitzeu aquest petit documental per fer un primer tast.

“Las TIC en Educación Infantil”, és un documental que ens mostra la importància de les noves tecnologies introduïdes a les aules d’Educació Infantil. Gràcies a la introducció de les TIC, s’estan afavorint noves maneres d’aprenentatge. L’objectiu és motivar als infants i iniciar-los en les TIC mitjançant un aprenentatge guiat per un mestre o adult.