dimecres, 13 de novembre de 2013

Comentari sobre les TIC l'aula d'Infantil,

EL PLACER DE USAR LAS TIC EN EL AULA. Estívaliz Asorey y Jesús Gil.


Aquest article ens mostra amb poques paraules la importància de la introducció de les noves tecnologies a l’aula d’Educació Infantil, el perquè i com podem aplicar-les. 

Durant els darrers anys, ens hem vist en la necessitat de fer un canvi en el sistema educatiu per donar resposta a la societat de la informació i per preparar als alumnes per al futur. Cada vegada més, hem de conscienciar de la importància de les TIC i la seva implantació des de les primeres edats.

Els infants neixen i creixen envoltats de noves tecnologies. Així és que l’escola ha d’aprofitar aquest bagatge i introduir-les a l’aula per treballar i desenvolupar els continguts del currículum i dur a terme els objectius proposats. És a dir, hem d’introduir les TIC a l’aula com a mitjà o instrument d’aprenentatge.

Per què tot això funcioni, necessitem docents formats amb el tema i amb voluntarietat de canvi. Encara són molts els centres educatius que no treballen des d’aquesta perspectiva. Sinó que usen els ordinadors com a objecte d’estudi, és a dir, treballen amb editors d’imatge o de text, usen l’ordinador per jugar, etc. 

Les formacions de docents actuals van destinades a promoure que els mestres facin un ús actiu de les noves tecnologies creant materials educatius de qualitat per treballar amb les TIC, etc. Per exemple: podem usar el canó a l’aula per fer recerca d’informació en grup d’algun tema relacionat directament amb els seus interessos. 

A més de la sensibilització per part dels mestres i la seva formació, l’article ens proposa fer canvis a l’aula per introduir les TIC. Llavors, es necessita la dotació de material, un espai amb condicions a l’aula per posar el racó de l’ordinador, etc. Per dur a terme una bona feina es necessita d’una inversió i infraestructura i uns recursos que, actualment, no compleixen tots els centres. 

Per acabar i, des del meu punt de vista, penso que les noves tecnologies en Educació Infantil són un camp molt ampli i encara desconegut per molt docents. Fa falta formació i convenciment per part dels mestres a més dels recursos anomenats amb anterioritat. 

Però també haig de mencionar la importància del canvi en aquest sentit de l’educació per què hem de contextualitzar l’enesenyament-aprenentatge a l’actualitat. Així és com l’escola té un paper fonamental per introduir les TIC a les vides dels infants i donar resposta a n’aquestes necessitats de la societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada