dimecres, 13 de novembre de 2013

Per dur a terme una bona integració de les TIC als centres educatius,

5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS CENTROS DOCENTES. Pere Marquès Graells.

Pere Marquès ens deixa per escrit les 5 claus per dur a terme un bon projecte de TIC a les escoles. Així és com els docents i els infants podran gaudir d’un bon ensenyament i aprenentatge en aquest camp de l’educació.

Penso que són molt evidents els punts clau que ens proposa Marquès però està bé tenir-ho per escrit i ser conscients de les demandes que requereixen les TIC per què hi hagi una bona integració.

Així, anomenaré aquestes idees:

1. Les bases tecnològiques necessàries: els centres han de disposar de les infraestructures adequades. Es necessita d’una dotació important de material. Per exemple: pissarres digitals i ordinadors a les aules, aules d’informàtica al centre, intranet educativa, etc.

2. Coordinació i manteniment dels recursos: des dels centres docents s’han de formar comissions per diferents aspectes relacionats amb la implantació i manteniment de les TIC. Així és, com també hauran de disposar d’una comissió de manteniment per un ús més còmode i fàcil per part dels mestres i dels alumnes.

3. Recursos didàctics: els centres hauran de disposar de recursos didàctics de qualitat. Una comissió es podria encarregar-se de fer un recull i selecció dels millors recursos i anar-los actualitzant depenent les demandes actuals.

4. Recolzament per part de l’equip directiu i un compromís de la comunitat educativa: és important que hi hagi un convenciment per part de tot el claustre de professors. Així és que la iniciativa funcionarà millor si hi ha el recolzament per part de l’equip directiu del centre.

5. Formació adequada del professorat en didàctica digital: es necessita de mestres formats en aquest camp. A més, d’una motivació i actitud positiva envers les TIC. El mestres han d’aprendre a fer un bon ús de les TIC a l’aula.

Com a conclusió, així com Marquès, també penso que quan els mestres coneguin les possibilitats de les TIC en el camp educatiu segur que les empraran amb més freqüència i amb una finalitat més educativa. Penso que només cal que el mestre tingui ganes i curiositat per conèixer aquest món i saber com es desenvolupa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada